Termijnen / Cookie policy
Informatie over de behandeling van de persoonlijke gegevens
De vennootschap F.I.V.E. Bianchi S.p.A. (hierna simpelweg “Bianchi” of de “Vennootschap”) genoemd is zich bewust van het belang van het beschermen van het recht op het privéleven, m.b.t. de behandeling van de persoonsgegevens, van haar eigen gebruikers. In conformiteit met de Europese en Italiaanse norm in kwestie en uitgaand van zowel de aanbevelingen van de Groep gesticht door het art. 29 van de richtlijn nr. 95/46/CE, als van de documentatie en de maatregelen gepubliceerd door de Italiaanse Italiaanse Privacy-garant, informeert Bianchi dat deze site cookies gebruikt om de navigatie te vergemakkelijken en dat de persoonsgegevens via deze instrumenten behandeld zullen worden binnen het respect van de wet in kwestie van bescherming van de persoonsgegevens.

Met verwijzing naar de modaliteiten van beheer en de behandelingen van de persoonsgegevens van de gebruikers die deze site raadplegen, krachtens het artikel 13 EU-Reglement nr. 679/2016 en van het artikel 13 Wetsdecreet 196/2003, levert Bianchi de volgende informatie:
 
1. Soorten verzamelde gegevens, doeleinden, juridische basis van de behandeling en periode van bewaring van de gegevens
1.    De cookies
Waar dienen cookies toe?
Cookies zijn tekststukjes van kleine afmetingen die de door de gebruiker bezochte sites verzenden naar zijn terminal (meestal browser), waar deze opgeslagen worden om vervolgens opnieuw verzonden te worden naar dezelfde sites bij het volgende bezoek van dezelfde klant.
Om de toestemming tot de installatie te herroepen en deze uit te schakelen klik op Opt-Out
Om deze cookies te activeren en de toestemming tot hun installatie te geven klik op Opt-In
Soorten cookies gebruikt door www.bianchi.com
 
1.    Technische en analytische cookies met identificatieve en beperkte initiatieven.
De technische cookies zijn die cookies die gebruikt worden voor het enige doeleinde van het “uitvoeren van het verzenden van een communicatie op en elektronisch communicatienetwerk of in de mate die strikt nodig is voor de leverancier van een dienst van de vennootschap van de expliciet door de geabonneerde of door de gebruiker vereiste informatie tot het uitgeven van die service” (vgl. art. 122, lid 1, van de Wet). De analytische cookies dienen echter tot het analyseren en meten van het gebruik van de website door de gebruikers. De analytische cookies worden opgenomen bij de technische cookies waar deze direct door de beheerde van de site gebruikt worden om in een geaggregeerde vorm informatie te verzamelen over het aantal gebruikers en over hoe deze de site zelf bezoeken. De juridische basis die de behandeling van de persoonsgegevens voor deze doeleinden moet terugkomen in de hypothese die voorzien wordt door het art. 6 par. 1, lett. b) van het EU-Reglement nr. 679/2016, d.w.z voor het toestaan aan de gebruiker van het gebruiken van de vereiste dienst.
De technische en analytische cookies gebruikt door de site zijn:
 
- Naam Cookie: ckp
Technische Cookie: dit instrument wordt gebruikt om de toestemming top te slaan tot de acceptatie van de installatie van de cookie door de gebruiker. 
Soort behandelde gegevens: gebruikersgegevens van de site - gemeenschappelijke persoonlijke gegevens
Plaats van behandeling van de gegevens: Europese Unie.
Verval van de cookie. aan het einde van de sessie.
Domein: www.bianchi.com
 
- Naam Cookie: aut
Cookie van authenticatie: dit instrument wordt gebruikt om aan de gebruikers toe te staan geen log-in uit te voeren tot de service elke keer dat er toegetreden wordt tot de site.
Soort behandelde persoonsgegevens: gegevens van de sessie - gemeenschappelijke persoonlijke gegevens
Plaats van behandeling van de gegevens: Europese Unie.
Verval van de cookie. aan het einde van de sessie.
Domein: www.bianchi.com
 
- Naam Cookie: crt
Cookie van authenticatie: dit instrument wordt gebruikt om aan de gebruiker de normale navigatie en het gebruik van de site te garanderen; het betreft een cookie die nodig is om toe te staan aan de site de voorwerpen die in de wagen van het e-commerce platform gedaan zijn op te slaan.
Soort behandelde persoonsgegevens: gegevens van de sessie.
Plaats van behandeling van de gegevens: Europese Unie.
Verval van de cookie. 1 maand.
Domein: www.bianchi.com
 
- Naam Cookie: __RequestVerificationToken
Technische cookie: dit instrument wordt gebruikt om aan de gebruiker de normale navigatie en het gebruik van de site te garanderen; het betreft een cookie die nodig is om te voorkomen dat de gegevens van de forms naar een andere site gestuurd worden.
Soort behandelde persoonsgegevens: gegevens van de sessie.
Plaats van behandeling van de gegevens: Europa.
Verval van de cookie. aan het einde van de sessie.
Domein: www.bianchi.com
 
Analytische cookies van Google met beperkte identificatieve potentiëlen. Om de toestemming tot de installatie te herroepen en deze uit te schakelen klik op Opt-Out (Ingeschakeld) Om deze cookies te activeren en de toestemming tot hun installatie te geven klik op Opt-In (Uitgeschakeld)
 
- Naam Cookie: _ga
Cookie Google Analytics: deze cookie laat het toe de gebruikers uit elkaar te houden, afgezien van verzamelen van informatie en het genereren van statistieken over het gebruik van de websites.
Soort behandelde persoonsgegevens: anonieme gebruikersgegevens van de dienst met gedeeltelijk verduisterde IP-gegevens.
Plaats van behandeling van de gegevens: Europa.
Verval van de cookie: 2 jaar.
Privacy Policy.
Domein: www.bianchi.com
 
- Naam Cookie: _gat
Cookie Google Analytics: deze cookie laat het toe de opvang van de gegevens op sites met een hoog gebruikersverkeer te beperken.
Soort behandelde persoonsgegevens: anonieme gebruikersgegevens van de dienst met gedeeltelijk verduisterde IP-gegevens.
Plaats van behandeling van de gegevens: Europa.
Verval van de cookie: 1 minuut.
Privacy Policy.
Domein: www.bianchi.com
 
- Naam Cookie: _gid
Cookie Google Analytics: deze cookie laat het een eenduidige ID te registreren gebruikt voor het genereren van statistieke gegevens gebruikt voor het genereren van statistieke gegevens over hoe de bezoeker de internetsite gebruikt.
Soort behandelde persoonsgegevens: anonieme gebruikersgegevens van de dienst met gedeeltelijk verduisterde IP-gegevens.
Plaats van behandeling van de gegevens: Europa.
Verval van de cookie: 24 uur.
Privacy Policy.
Domein: www.bianchi.com
 
Analytische cookies van TradeLab met beperkte identificatieve potentiëlen. Om de toestemming tot de installatie te herroepen en deze uit te schakelen klik op Opt-Out (Ingeschakeld) Om deze cookies te activeren en de toestemming tot hun installatie te geven klik op Opt-In (Uitgeschakeld)
 
- Naam Cookie: DNT
Cookie TradeLab: deze cookie biedt aan TradeLab de mogelijkheid een analyse uit te voeren van de bezoekers van de site.
Soort behandelde persoonsgegevens: anonieme gebruikersgegevens van de dienst met gedeeltelijk verduisterde IP-gegevens.
Plaats van behandeling van de gegevens: Europa.
Verval van de cookie: 18 maanden.
Privacy Policy.
Domein: exelate.com
 
- Naam Cookie: _tlc
Cookie TradeLab: deze cookie laat het aan TradeLab toe de bezoeken te berekenen gegenereerd door de marketingcampagnes.
Soort behandelde persoonsgegevens: anonieme gebruikersgegevens van de dienst met gedeeltelijk verduisterde IP-gegevens.
Plaats van behandeling van de gegevens: Europa.
Verval van de cookie: 1 jaar.
Privacy Policy.
Domein: www.bianchi.com
 
- Naam Cookie: _tlp
Cookie TradeLab: deze cookie laat het aan TradeLab toe de bezoeken te berekenen gegenereerd door de marketingcampagnes.
Soort behandelde persoonsgegevens: anonieme gebruikersgegevens van de dienst met gedeeltelijk verduisterde IP-gegevens.
Plaats van behandeling van de gegevens: Europa.
Verval van de cookie: 1 jaar.
Privacy Policy.
Domein: www.bianchi.com
 
- Naam Cookie: _tls
Cookie TradeLab: deze cookie laat het aan TradeLab toe de bezoeken te berekenen gegenereerd door de marketingcampagnes.
Soort behandelde persoonsgegevens: anonieme gebruikersgegevens van de dienst met gedeeltelijk verduisterde IP-gegevens.
Plaats van behandeling van de gegevens: Europa.
Verval van de cookie: 24 uur.
Privacy Policy.
Domein: www.bianchi.com
 
- Naam Cookie: _tlv
Cookie TradeLab: deze cookie laat het aan TradeLab toe de bezoeken te berekenen gegenereerd door de marketingcampagnes.
Soort behandelde persoonsgegevens: anonieme gebruikersgegevens van de dienst met gedeeltelijk verduisterde IP-gegevens.
Plaats van behandeling van de gegevens: Europa.
Verval van de cookie: 1 jaar.
Privacy Policy.
Domein: www.bianchi.com
 
2.    Cookie van profilering van derde partij. Om de toestemming tot de installatie te herroepen en deze uit te schakelen klik op Opt-Out (Ingeschakeld) Om deze cookies te activeren en de toestemming tot hun installatie te geven klik op Opt-In (Uitgeschakeld)
De cookies van profilering zijn  gericht op het creëren van profielen die betrekking hebben op de gebruiker en worden gebruikt om reclameberichten te versturen die in lijn zijn met de voorkeuren die getoond worden door deze op het gebied van de navigatie in het netwerk. De juridische basis die de behandeling legitimeert van persoonsgegevens voor deze doeleinden moet toekomen in het geval voorzien door art. art. 6 par. 1, lett. a) van het Reglement EU nr. 679/2016, d.w.z. voor zover de gebruiker zijn/haar toestemming gegeven heeft tot de installatie van de cookies van profilering.
De cookies van profilering van derde partij die door de site gebruikt worden zijn:
 
- Naam Cookie: DSID
Cookie Google Double Click: deze cookie laat het aan Google DoubleClick toe samenvattingen te registreren en te produceren over de handelingen van de gebruiker op de site nadat deze heeft gekeken naar of geklikt heeft op een reclame van degene die reclame maakt om de efficiëntie te meten van een reclame en reclames te presenteren die gericht zijn op de gebruiker.
Soort behandelde persoonsgegevens: gegevens van het gebruik van de service.
Plaats van behandeling van de gegevens: Europa.
Verval van de cookie: 18 maanden.
Privacy Policy.
Domein: doubleclick.com
 
- Naam Cookie: IDE
Cookie Google Double Click: deze cookie laat het aan Google DoubleClick toe samenvattingen te registreren en te produceren over de handelingen van de gebruiker op de site nadat deze heeft gekeken naar of geklikt heeft op een reclame van degene die reclame maakt om de efficiëntie te meten van een reclame en reclames te presenteren die gericht zijn op de gebruiker.
Soort behandelde persoonsgegevens: gegevens van het gebruik van de service.
Plaats van behandeling van de gegevens: Europa.
Verval van de cookie: 18 maanden.
Privacy Policy.
Domein: doubleclick.com
 
Uitschakeling van de cookies.
 
Alle moderne browsers laten aan de gebruikers toe te beslissen of ze de installatie van cookies willen blokkeren op hun terminal en die, die eventueel al geïnstalleerd zijn, willen annuleren. Dit geldt ook voor de cookies geïnstalleerd na de navigatie op deze site. In dit geval zou de navigatie op de site moeilijk of zelfs onmogelijk kunnen blijken.
Hieronder worden de modaliteiten gegeven voor het deactiveren van de installatie van de cookies op de moderne browsers:
    
Google Chrome
- Selecteer de pictogram van het Chrome-menu.
- Selecteer Instellingen.
- In het onderste gedeelte van de pagina, selecteer Toon geavanceerde instellingen.
- In de sectie “Privacy”, selecteer Instellingen inhoud.
- Selecteer Ga tegen dat sites gegevens installeren.
- Selecteer Einde.
Voor meer informatie deze pagina bezoeken.
 
Internet Explorer
- Klik op de knop Instrumenten en vervolgens op Internetopties.
- Klik op de kaart Privacy en stel in de sectie Instellingen de schuifinrichting naar boven toe in om alle cookies te blokkeren of naar beneden toe in om ze toe te laten en klik op OK.
Voor meer informatie deze pagina bezoeken.
 
Apple Safari
- Bezoek de pagina van de Voorkeuren.
- Vanaf het paneel Privacy kies de optie om de cookies te blokken.
- Om de reeds gearchiveerde cookies te annuleren, de knop “Alle gegevens van de website verwijderen” indrukken.
Voor meer informatie deze pagina bezoeken.
 
Apple Safari per dispositivi mobili
- Raak de toets Instellingen > Safari > Cookies blokkeren aan.
- Kies de optie “Altijd toestaan”, “Alleen toestaan vanaf de websites die ik bezoek”, “Alleen toestaan vanaf de huidige website” of “Altijd blokkeren”. In IOS 7 of minder recente versies kies “Nooit”, “Van derden en reclamemakers” of “Altijd”.
Voor meer informatie deze pagina bezoeken.
 
Mozilla Firefox
- Klik op de knop van de menu's en Voorkeuren selecteren.
- Selecteer het paneel Privacy.
- Bij het onderdeel Instellingen Geschiedenis: selecteer gepersonaliseerde instellingen gebruiken.
- Om de cookies te activeren, het onderdeel Accepteer de cookies vanaf de sites aanvinken; om ze te deactiveren de vink weghalen bij het onderdeel.
- Indien er problemen zijn met de cookies, ervoor zorgen dat ook de optie Accepteer cookies van derden niet ingesteld is op Nooit.
- Kies voor hoeveel tijd de cookies opgeslagen mogen blijven:
- Behoud deze tot: de cookies verwijderd zullen worden wanneer deze de vervaldatum bereiken (datum ingesteld door de site die de cookies verstuurt).
- Behoud deze tot: de sluiting van Firefox: de op uw computer opgeslagen cookies zullen verwijderd worden na de sluiting van Firefox.
- Behoud ze tot: vraag elke keer: visualiseer een waarschuwing elke keer dat een website probeert een cookie in te stellen en aan de gebruiker vraagt of deze wenst dat de cookie opgeslagen wordt.
- Sluit de pagina. Eventuele aangebrachte veranderingen zullen automatisch opgeslagen worden.
Voor meer informatie deze pagina bezoeken.
 
Opera
- Ga naar de sectie Voorkeuren.
- Selecteer de sectie “Geavanceerd” en betreed de sectie “Cookies”.
- Om de opslag van de cookies door de browser uit te schakelen, de instelling “Nooit cookies accepteren” selecteren.
Voor meer informatie deze pagina bezoeken.
 
Zonder iets af te doen aan wat hierboven staat, informeert de Titularis dat de Gebruiker gebruik kan maken van Your Online Choices. Via die service is het mogelijk om de voorkeuren te beheren van opsporing van het grootste gedeelte van de reclame-instrumenten. De Titularis raadt daarom aan dit middel te gebruiken in toevoeging op de informatie die geleverd wordt door dit document.
 
2. Periode van behoud van de gegevens
De persoonsgegevens die verzameld en bewerkt zijn na de navigatie van de site www.bianchi.com zullen bewaard worden gedurende heel de periode van uitgave van de dienst en vervolgens onmiddellijk geannuleerd worden. De technische en analytische cookies die via de site geïnstalleerd worden zijn tijdelijk en worden automatisch geannuleerd op het moment van de in deze informatie aangegeven vervaldatum.
 
3. Modaliteiten van behandeling
De persoonsgegevens zullen behandeld, bewaard en bewerkt worden met elektronische instrumenten en zullen opgeslagen worden op zowel digitale als papieren opslagplaatsen, georganiseerd in databases en op elk ander geschikte opslagplaats.
Specifieke veiligheidsmaatregelen worden in acht genomen om het verlies van de gegevens, onwettig of niet-correct gebruik en niet geautoriseerde  gebruiken te voorkomen.
De behandeling van persoonsgegevens door Bianchi voorziet geen geautomatiseerde beslissingsprocessen.
 
4. Communicatie en/of overdracht van de persoonsgegevens
De communicatie en/of overdracht van navigatiegegevens is een noodzakelijke vereiste voor de levering van de vereiste dienst (navigatie op de site) en daarom verplicht voor dit doeleinde: het niet doorgeven en/of overdragen van de persoonsgegevens door de persoon in kwestie zal de onmogelijkheid tot gevolg hebben voor Bianchi van het toestaan van de navigatie op de site www.bianchi.com. De communicatie en/of overdracht van gegevens voor de verdere doeleinden is niet verplicht: het niet doorgeven en/of overdragen van gegevens, zal in dat geval geen consequenties hebben voor de persoon in kwestie. De installatie van de technische en analytische cookies door de site  www.bianchi.com is niet verplicht (kan tegengehouden worden via de instellingen van de browser), maar zou het niet kunnen gebruiken van de site of van een aantal van de services ervan tot gevolg kunnen hebben.
 
5. Aan wie de persoonsgegevens doorgegeven kunnen worden
De verzamelde persoonsgegevens zullen niet verder verspreid en doorgegeven kunnen worden dan aan diegenen die door de wet of secundaire en/of gemeentenormen erkend zijn als wie de mogelijkheid en interesse hebben in het toetreden tot uw persoonsgegevens, tot personeel dat intern is voor de Titularis, en tot bedrijven, verzekeringen of bureaus die diensten en activiteiten verlenen voor rekening van de Titularis als Verantwoordelijke van de Behandeling voor het voldoen aan de wetsverplichtingen en voor elke organisatorische en administratieve vereiste nodig voor het leveren van de vereiste diensten.
De namen van de verdere personen die kennis zullen kunnen nemen van uw persoonsgegeven als “Verantwoordelijken van de behandeling” staan in een bijgewerkte lijst die beschikbaar is bij Bianchi (op te vragen m.b.v. de contactgegevens die aangegeven worden onder punt 9).
 
6. Transfer van gegevens naar het buitenland of internationale organisaties
Bianchi geeft geen persoonsgegevens naar het buitenland of aan internationale organisaties door van de personen in kwestie door verzameld via de site www.bianchi.com en de instrumenten die hier voorzien worden.
 
7. Verbinding met de sites of services van derden
Deze informatie wordt alleen bekend gemaakt voor de behandeling van persoonsgegevens uitgevoerd via deze site of de instrumenten hierdoor voorzien en niet ook voor andere websites die eventueel geraadpleegd worden door de gebruiker via verbinding, waarvan de beheerders als autonome titularissen van de behandeling optreden. Daarom worden derde de gebruikers verzocht hun privacy-informatie aandachtig te lezen, voordat zij toetreden tot diensten van derden. 
 
8. Rechten van de geïnteresseerde
M.b.t. de hierboven aangegeven behandelingen van persoonsgegevens heeft de geïnteresseerde de mogelijkheid om op elk moment zijn rechten die staan in art. 7 (Recht van toegang tot de persoonsgegevens en andere rechten) van het Wetsdecreet nr. 196/2003 en die, die voorzien zijn door het Reglement EU nr. 679/2016, waaronder bijvoorbeeld het verkrijgen van de volgende aanduiding, te laten gelden:
- van de aard van de persoonsgegevens;
- van de doeleinden en modaliteiten van de behandeling;
- van de logica toegepast in geval van behandeling uitgevoerd met de hulp van elektronische instrumenten;
- van de identificatieve gegevens van de Titularis, van de verantwoordelijken en van de krachtens het artikel 5, lid 2 Wetsdecreet nr. 196/2003 toegewezen vertegenwoordiger.
De geïnteresseerde heeft het recht het volgende te verkrijgen:
- de toegang, de bijwerking, de rectificatie of, wanneer deze interesse daarin heeft, de aanvulling van de gegevens;
- de annulering, de transformatie in anonieme vorm of de blokkering van de gegevens die behandeld zijn in overtreding van de Wet;
- de beperking van de behandeling van gegevens die hem of haar betreffen;
De geïnteresseerde zal tevens een kopie kunnen opvragen van zijn of haar gegevens in standaardformaat (cd “Recht op de draagbaarheid van de gegevens”).
De geïnteresseerde heeft verder het recht om in alles of gedeeltelijk te protesteren:
- voor wettelijke redenen tegen de behandeling van zijn of haar persoonsgegevens zolang deze te maken hebben met het doel van de verzameling;
- tegen de behandeling van de zijn of haar persoonsgegevens die doeleinden betreffen van reclamemateriaal of van directe verkoop of voor de uitvoer van marktonderzoek of van commerciële communicatie.
De geïnteresseerde heeft het recht zijn of haar toestemming tot de behandeling te herroepen wanneer deze zich baseert op de hypothese voorzien door het art. 6 paragraaf 1, letter 1. (wanneer "de geïnteresseerde de toestemming tot de behandeling van zijn of haar gegevens uitgedrukt heeft voor een of meer specifieke doeleinden") of door het art 9, paragraaf 2, letter a. (wanneer “de behandeling nodig is voor de uitvoering van een contract waarvan de geïnteresseerde onderdeel is of voor de precontractuele maatregelen die genomen worden op aanvraag van deze”) van het EU-Reglement 679/2016, op elk moment zonder de geldigheid van de behandeling gebaseerd op de toestemming die voor de herroeping gegeven is in gevaar te brengen.
De geïnteresseerde, in het geval hij of zij vindt dat de behandeling die hem of haar betreft de norm die van kracht is schendt, heeft het recht om een klacht in te dienen bij een controle-autoriteit, met bijzondere aandacht in de Lidstaat waarin hij of zij normaal gesproken verblijft, werkt of van de plek waar de zogenaamde schending plaatsgevonden heeft. De Italiaanse Autoriteit van controle kan bereikt worden via de gegevens op onze website.
 
9. Titularis van de behandeling – Contactgegevens
De Titularis van de gegevens is F.I.V.E. Bianchi S.p.A., Via delle Battaglie, 5 – 24047 Treviglio (BG - Italië), BTW-nummer 01897810162, in persoon van de tijdelijke wettelijke vertegenwoordiger. De Vennootschap kan tevens gecontacteerd worden via het e-mailadres info@bianchi.com en Aangetekende Email-adres bianchi@cert.bianchi.com.
Om de hierboven genoemde rechten uit te voeren, zal d geïnteresseerde zich kunnen richten met een aanvraag via het e-mailaccount privacy@bianchi.com.
Bianchi behoudt het recht deze Informatie over de behandeling van persoonsgegevens bij te werken.